Wynagrodzenie


W
ysokość wynagrodzenia za wycenę ustalana jest z klientem przed przyjęciem przeze mnie zlecenia i uzależniona jest od rodzaju, zakresu i celu dla jakiego jest sporządzana.
Na cenę za sporządzenie operatu szacunkowego nie wpływa ustalona przeze
mnie wartość nieruchomości.
W przypadku innych usług, cena ustalana jest w zależności od rodzaju zlecenia, stopnia skomplikowania i przewidywanego nakładu pracy.