Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za wycenę ustalana jest z klientem przed przyjęciem przeze mnie zlecenia i uzależniona jest od jej rodzaju, zakresu i celu dla jakiego jest sporządzana.

Na cenę za sporządzenie operatu szacunkowego nie wpływa wartość nieruchomości.

W przypadku innych usług, cena ustalana jest w zależności od rodzaju zlecenia, stopnia skomplikowania i przewidywanego nakładu pracy