Rzeczoznawca Majątkowy
         Jacek Chruślicki
Zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje:
1. Wycenę nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokalowych i budynkowych
2. Wycenę ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości oraz praw zobowiązaniowych:

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
- służebności: przesyłu, gruntowych i osobistych
- dzierżawy, najmu, dożywocia
3. Sporządzenie ekspertyz i opracowań dotyczących:
- rynku nieruchomości
- efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwój
- skutków finansowych uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
- wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
- wyceny nieruchomości jako środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
- wyceny nieruchomości dla ustalenia wartości przedmiotu ubezpieczenia
4. Doradztwo na rynku nieruchomości
5. Prowadzenie szkoleń z zakresu nieruchomości