Oferta


Zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje:
  • wycenę nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych oraz lokali dla celów kredytowych, podatkowych, spadkowych, sprzedaży, kupna itp.
  • wycenę lokali spółdzielczych
  • ustalenie wysokości czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy
  • sporządzanie ekspertyz i wycen dotyczących rynku nieruchomości, skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwój
  • doradztwo na rynku nieruchomości
  • prowadzenie szkoleń z tematyki związanej z nieruchomościami