Oferta

Zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje:

1. Wycenę nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych i lokali dla celów kredytowych, sprzedaży, kupna itp.

2. Wycenę mieszkań spółdzielczych.

3. Wycenę w celu uzyskania informacji na temat wysokości czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy.

4. Wycenę nieruchomości dla celów księgowych i ubezpieczeniowych.

5. Sporządzanie ekspertyz i opracowań dotyczących:

- rynku nieruchomości,

- skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwój.

6. Doradztwo na rynku nieruchomości.

7. Prowadzenie szkoleń z tematyki związanej z nieruchomościami.